Home/Raporty bieżące 2017

Raport bieżący nr 11/2017 – Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.

2017-10-27 15:21

Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 27 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Waldemar Preussner działając w imieniu własnym, a […]

Raport bieżący nr 11/2017 – Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.2017-10-27T15:28:49+02:00

Raport bieżący nr 9/2017 – Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.

2017-08-04 18:06

Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Waldemar Preussner działając w imieniu własnym, a […]

Raport bieżący nr 9/2017 – Zawiadomienie Waldemara Preussnera i PCC SE o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC Intermodal S.A.2017-08-07T08:46:04+02:00

Raport bieżący nr 7/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2017 r.

2017-06-29 15:53

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni w załączeniu przekazuje, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych […]

Raport bieżący nr 7/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2017 r.2017-07-27T12:37:35+02:00

Raport bieżący nr 6/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

2017-06-29 15:49

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 29 czerwca 2017 […]

Raport bieżący nr 6/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.2017-07-27T12:37:21+02:00