Informacje dla akcjonariuszy

Kontakt dla akcjonariuszy:
 

PCC Intermodal S.A.
Biuro Zarządu
ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia
e-mail: info.intermodal@pcc.eu
tel: 58 58 58 200, fax: 58 58 58 201

KRS: 0000297665
NIP: 749-196-84-81
REGON: 532471265
Kapitał zakładowy/wpłacony: 103.565.556 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku