Kierunki rozwoju

Dział Rozwoju zajmuje się organizacją i obsługą procesu transportu intermodalnego w ramach nowych i niestandardowych połączeń kontenerowych dedykowanych projektom wykraczającym poza podstawową ofertę firmy. Logistycy działu rozwoju pracują nad poszerzeniem sieci regularnych połączeń intermodalnych o nowe destynacje w Europie. Analizują rynek, poszukują partnerów z którymi firma tworzy wartość dodaną dla swoich klientów.

  • Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
    – wysyłki na Wschód: east.intermodal@pcc.eu
    – wysyłki w korytarzu BAC: bac.intermodal@pcc.eu
    – pozostałe zapytania: marketing.intermodal@pcc.eu

Kontenery 45 ft HC PW i Courtain Side
Do realizacji przewozów intra-europejskich i logistyki dedykowanej firma posiada do dyspozycji flotę kontenerów 45 ft High Cube Pallette Wide a do przewozu ładunków niestandardowych kontenery Courtain Side.

45 ft HC PW

Nowe regularne połączenie z/do Włoch
Ruszają regularne pociągi łączące bezpośrednio Terminal PCC w Gliwicach z Terminalem Interporto w Padwie.
Bookingi na pociąg z/do Włoch (Padwa) są już przyjmowane w Dziale Obsługi Klienta.

PCC_Intermodal_z/do_Włoch        Padova_Interporto_Terminal