Kierunki rozwoju

Dział Rozwoju zajmuje się organizacją i obsługą procesu transportu intermodalnego w ramach nowych i niestandardowych połączeń kontenerowych dedykowanych projektom wykraczającym poza podstawową ofertę firmy. Logistycy działu rozwoju pracują nad poszerzeniem sieci regularnych połączeń intermodalnych o nowe destynacje w Europie. Analizują rynek, poszukują partnerów z którymi firma tworzy wartość dodaną dla swoich klientów.

PCC Intermodal S.A. uruchamia regularny serwis na linii Polska (terminale PCC Intermodal) – Francja (Lyon). Produkt dostępny będzie dla klientów 4 razy w tygodniu, a jego przewidywalny transit time w relacji Kutno – Lyon to 3 dni. Wysokiej jakości serwis regularnych połączeń kolejowych skorelowany z odwozami samochodowymi w promieniu 150 km od Lyonu gwarantuje klientom terminowe dostawy do drzwi. Obecnie produkt jest w fazie testów.

Regularna obsługa potoków kontenerowych w relacji Zachodnia Europa – Białoruś/ Rosja/ Mongolia/ Kazahstan/ Chiny via Brest Severny. Kompleksowe wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne obsługi transportu z/na wschód. Produkt funkcjonuje w regularnej siatce połączeń PCCI 3 razy w tygodniu – zachodnia Europa – Brześć. Serwisy na wschód od Brześcia PCCI realizuje w oparciu o usługi doświadczonych i niezawodnych partnerów z Białorusi, Rosji i Chin.

Testowanie produktu intermodalnego w korytarzu Bałtyk – Adriatyk