Kierunki rozwoju

Dział Rozwoju zajmuje się organizacją i obsługą procesu transportu intermodalnego w ramach nowych i niestandardowych połączeń kontenerowych dedykowanych projektom wykraczającym poza podstawową ofertę firmy. Logistycy działu rozwoju pracują nad poszerzeniem sieci regularnych połączeń intermodalnych o nowe destynacje w Europie. Analizują rynek, poszukują partnerów z którymi firma tworzy wartość dodaną dla swoich klientów.

Brześć/Rosja – regularne połączenie kolejowe, 2-3 pociągi tygodniowo!
W ramach siatki połączeń PCC Intermodal, via hub przeładunkowy na granicy PL/ BY (Brześć) klienci zainteresowani regularnym transportem kontenerów w korytarzu Wschód-Zachód mają możliwość dowieźć swoje ładunki w relacji Zachodnia Europa – Białoruś/Rosja/Mongolia/Kazahstan/Chiny/Japonia/Korea i v.v. Transport z/do Brześcia funkcjonuje w regularnej siatce połączeń PCCI dwa razy w tygodniu. Pracujemy nad tym by połączenia w tym korytarzu były codzienne. Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę dokumentacyjną i organizacyjną.

TURCJA – dwa razy w tygodniu
Firma realizuje dwa razy w tygodniu dostawy do Wiednia, skąd dalej regularnym pociągiem, kontenery mogą być dostarczone do Turcji (Terminal Halkali) – rejon Istambułu. Zaletą tego połączenia jest szybki transit time – z Polski do Turcji podróż trwa 8 dni. Wyjazdy z/do Turcji i Austrii skorelowane są z regularną siatką połączeń PCCI.

CODZIENNY SERWIS – regularne połączenia z/do Skandynawii.
Dzięki codziennym połączeniom siatki PCCI z portem Gdynia, ładunki podróżujące w kontenerach w relacji ze Skandynawią mogą szybko i sprawnie dotrzeć do celu. Serwis jest realizowany w oparciu o sieć i flotę PCCI oraz codzienne serwisy promowe Stena Line. W ramach usługi zapewniamy również dostawy do drzwi w Szwecji.

PCC Intermodal S.A. uruchamia regularny serwis na linii Polska (terminale PCC Intermodal) – Francja (Lyon). Produkt dostępny będzie dla klientów 4 razy w tygodniu, a jego przewidywalny transit time w relacji Kutno – Lyon to 3 dni. Wysokiej jakości serwis regularnych połączeń kolejowych skorelowany z odwozami samochodowymi w promieniu 150 km od Lyonu gwarantuje klientom terminowe dostawy do drzwi. Obecnie produkt jest w fazie testów.

Japonia oraz Korea – dostawy z/do Europy ok. 19 dni
Połączenie gęstej sieci regularnych serwisów intermodalnych PCC Intermodal z doświadczeniem i usługami LLC Fesco zaowocowało uruchomieniem – 2 razy w tygodniu – regularnego serwisu multimodalnego, miedzy Europą, Japonią i Koreą. Transit time kontenerów podróżujących z/do Japonii/Korei do Europy to 19 dni! W ramach projektu partnerzy gwarantują klientom pełną obsługę dokumentacyjną i transport od drzwi do drzwi.

Japonia&Korea

Kontenery 45 ft HC PW i Courtain Side
Do realizacji przewozów intra-europejskich i logistyki dedykowanej firma posiada do dyspozycji flotę kontenerów 45 ft High Cube Pallette Wide a do przewozu ładunków niestandardowych kontenery Courtain Side.

45 ft HC PW