Kierunki rozwoju

Dział Rozwoju zajmuje się organizacją i obsługą procesu transportu intermodalnego w ramach nowych i niestandardowych połączeń kontenerowych dedykowanych projektom wykraczającym poza podstawową ofertę firmy. Logistycy działu rozwoju pracują nad poszerzeniem sieci regularnych połączeń intermodalnych o nowe destynacje w Europie. Analizują rynek, poszukują partnerów z którymi firma tworzy wartość dodaną dla swoich klientów.

Brześć/Rosja – regularne połączenie kolejowe, 5  pociągów tygodniowo!
W ramach siatki połączeń PCC Intermodal, via hub przeładunkowy na granicy PL/ BY (Brześć) klienci zainteresowani regularnym transportem kontenerów w korytarzu Wschód-Zachód mają możliwość dowieźć swoje ładunki w relacji Zachodnia Europa – Białoruś/Rosja/Mongolia/Kazahstan/Chiny/Japonia/Korea i v.v. Transport z/do Brześcia funkcjonuje w regularnej siatce połączeń PCCI dwa razy w tygodniu. Pracujemy nad tym by połączenia w tym korytarzu były codzienne. Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę dokumentacyjną i organizacyjną.

Ukraina –  uruchomienie regularnego połączenia 1-3 x w tygodniu.
W ramach siatki połączeń klienci zainteresowani regularnym transportem kontenerów w korytarzu Wschód-Zachód mają możliwość dowieźć swoje ładunki w relacji Zachodnia Europa – Ukraina (Mosciska). Transit Time PL/Mosciska – 2-3 dni. Połączenie  uruchamiane jest raz w tygodniu. Docelowo siatka PCCI będzie połączona z Ukrainą minimum 3 razy w tygodniu.

Ukraina (Mosciska)

Japonia oraz Korea – dostawy z/do Europy ok. 19 dni
Połączenie gęstej sieci regularnych serwisów intermodalnych PCC Intermodal z doświadczeniem i usługami LLC Fesco zaowocowało uruchomieniem – 2 razy w tygodniu – regularnego serwisu multimodalnego, miedzy Europą, Japonią i Koreą. Transit time kontenerów podróżujących z/do Japonii/Korei do Europy to 19 dni! W ramach projektu partnerzy gwarantują klientom pełną obsługę dokumentacyjną i transport od drzwi do drzwi.

Japonia&Korea

Kontenery 45 ft HC PW i Courtain Side
Do realizacji przewozów intra-europejskich i logistyki dedykowanej firma posiada do dyspozycji flotę kontenerów 45 ft High Cube Pallette Wide a do przewozu ładunków niestandardowych kontenery Courtain Side.

45 ft HC PW