Home/Michał Przybyłowski

About Michał Przybyłowski

This author has not yet filled in any details.
So far Michał Przybyłowski has created 102 blog entries.

Raport bieżący nr 17/2018 – Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki

2018-09-06 12:42

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) powziął informację, że w dniu 5 września 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru […]

Raport bieżący nr 17/2018 – Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki2018-09-06T12:49:17+02:00

Raport bieżący nr 16/2018 – Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

2018-08-22 09:12

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie komunikatu z 401 posiedzenia Komisji […]

Raport bieżący nr 16/2018 – Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)2018-08-22T09:27:42+02:00

Raport bieżący nr 11/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.

2018-06-14 13:20

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania […]

Raport bieżący nr 11/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.2018-06-14T14:18:10+02:00

Raport bieżący nr 10/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.

2018-06-14 13:18

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania […]

Raport bieżący nr 10/2018 – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w PCC Intermodal S.A.2018-06-14T14:11:44+02:00

Raport bieżący nr 8/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 11 maja 2018 r.

2018-05-11 14:36

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni w załączeniu przekazuje, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania […]

Raport bieżący nr 8/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 11 maja 2018 r.2018-05-11T15:16:52+02:00

Raport bieżący nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.

2018-05-11 14:34

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 […]

Raport bieżący nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.2018-05-11T15:07:19+02:00