2017-10-27 15:24

Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2017 r. otrzymał od PCC SE jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Alfredem Pelzerem, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:
Powiadomienie o transakcji.