Raporty okresowe2017-07-20T14:05:48+02:00

Raporty okresowe

2108, 2018

Raport okresowy za pierwsze półrocze 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2018 roku: Raport za I półrocze 2018 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2018 roku Stanowisko [...]

2003, 2018

Raport okresowy za 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2017 rok: Jednostkowy raport za 2017 r. Skonsolidowany raport za 2017 r. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r. Opinia i [...]

2908, 2017

Raport okresowy za pierwsze półrocze 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2017 roku:   Raport za I półrocze 2017 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2017 roku Raport biegłego rewidenta z przeglądu [...]