/Przetargi
Przetargi2017-07-20T14:05:47+02:00

Przetargi PCC

1712, 2020

Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6 (postępowanie rozstrzygnięte)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż zadanie "Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”. realizowane w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0017/17-00 [...]

2707, 2020

Dostawa zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu (postępowanie rozstrzygnięte)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-020/17 „Zakup zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi [...]

104, 2020

Dostawa lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem przez Oferenta usług serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji oraz po gwarancji aż do pierwszej naprawy p4 (postępowanie unieważnione)

PCC Intermodal SA informuje, iż postępowanie dotyczące zadania realizowanego jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura [...]

1312, 2019

Dostawa zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu (postępowanie unieważnione)

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Zamawiający PCC Intermodal S.A., działając zgodnie z zapisem w Części V Specyfikacji na "dostawę zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem [...]