Usługi

PCC Intermodal S.A. organizuje zarówno transport międzynarodowy jak i transport krajowy kontenerów. Dzięki rozbudowanej siatce regularnych połączeń kolejowych, skorelowanych z odwozami samochodowymi kontenerów oraz sieci własnych terminali intermodalnych firma zapewnia kompleksową usługę transportu intermodalnego na najwyższym poziomie. Terminale kontenerowe zlokalizowane w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz Frankfurcie nad Odrą umożliwiają sprawną organizację łańcucha dostaw oraz dystrybucję kontenerów w relacjach krajowych i międzynarodowych. Transport kontenerów na długich dystansach odbywa są koleją. Po przeładunku na terminalach lądowych, ładunki zjednostkowane dystrybuowane są bezpośrednio do klientów za pomocą transportu drogowego.