Home/Raporty bieżące 2017

Raport bieżący nr 4/2017 – Zawarcie z Rurtalbahn Cargo GmbH umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

2017-06-20 16:16

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. powziął informację, iż suma transakcji zawartych przez PCC Intermodal S.A. z Rurtalbahn […]

Raport bieżący nr 4/2017 – Zawarcie z Rurtalbahn Cargo GmbH umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy2017-07-27T12:36:53+02:00

Raport bieżący nr 3/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał

2017-06-01 14:36

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 i 399 §1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), […]

Raport bieżący nr 3/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał2017-07-27T12:36:44+02:00
Go to Top