POIiŚ 7.4 (2007-2013)

Spółka PCC Intermodal S.A. zrealizowała 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (2007-2013), Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.

1. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno
– Całkowity koszt realizacji: 120 268 767,95 PLN
– Kwota dofinansowania: 36 967 498,99 PLN

2. Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny
– Całkowity koszt realizacji: 97 438 173,27 PLN
– Kwota dofinansowania: 24 503 629,90 PLN

3. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Gliwice
– Całkowity koszt realizacji: 53 882 502,57 PLN
– Kwota dofinansowania: 16 841 048,99 PLN