Home/Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 24/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 17 listopada 2016 r.

2016-11-17  15:06

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdyni w załączeniu przekazuje, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych […]

Raport bieżący nr 24/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 17 listopada 2016 r.2017-07-27T12:02:55+02:00

Raport bieżący nr 22/2016 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 17 listopada 2016 r.

2016-11-17  14:59

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 17  listopada 2016 […]

Raport bieżący nr 22/2016 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 17 listopada 2016 r.2017-07-27T12:01:23+02:00

Raport bieżący nr 21/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał

2016-10-21  13:52

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i 399 §1, w związku z art. 402 (1)  i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), §19 ust […]

Raport bieżący nr 21/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał2017-07-27T12:01:04+02:00

Raport bieżący nr 20/2016 – Informacja o dokonaniu wpisu hipoteki umownej łącznej na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Kutnie

2016-10-20  14:29

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016, Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Kutnie, […]

Raport bieżący nr 20/2016 – Informacja o dokonaniu wpisu hipoteki umownej łącznej na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Kutnie2017-07-27T12:00:45+02:00

Raport bieżący nr 19/2016 – Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki położonych w Brzegu Dolnym i Kutnie oraz wykreślenie istniejącej hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach w Brzegu Dolnym

2016-10-18  18:10

Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, iż […]

Raport bieżący nr 19/2016 – Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki położonych w Brzegu Dolnym i Kutnie oraz wykreślenie istniejącej hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach w Brzegu Dolnym2017-07-27T12:00:25+02:00

Raport bieżący nr 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A.

2016-08-05  12:47

Zarząd PCC Intermodal S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. podpisana została pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie […]

Raport bieżący nr 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A.2017-07-27T11:59:47+02:00

Raport bieżący nr 14/2016/k – Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 – Powołanie członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 15 czerwca 2016 r.

Niniejszym raportem PCC Intermodal S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 14.06.2016 r. poprzez załączenie do niniejszego raportu informacji na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej […]

Raport bieżący nr 14/2016/k – Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 – Powołanie członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 15 czerwca 2016 r.2017-07-27T11:58:49+02:00