Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2017 rok:

Jednostkowy raport za 2017 r.

Skonsolidowany raport za 2017 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Stanowisko Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżenia wyrażonego w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Stanowisko Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżenia wyrażonego w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.