Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2017 roku:

 

Raport za I półrocze 2017

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2017 roku

Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2017 roku