Raporty okresowe2017-07-20T14:05:48+02:00

Raporty okresowe

2003, 2017

Raport okresowy za 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2016 rok: Jednostkowy raport za 2016 r. Skonsolidowany raport za 2016 r. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r. Opinia i [...]

1908, 2016

Raport okresowy za pierwsze półrocze 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2016 roku Raport za I półrocze 2016 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2016 roku Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego [...]

1403, 2016

Raport okresowy za 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2015 rok Jednostkowy raport za 2015 r. Skonsolidowany raport za 2015 r. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r. Opinia i [...]