PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na “dostawę siedmiu naczep terminalowych do przewozu kontenerów”
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego w Kutnie siedmiu fabrycznie nowych naczep terminalowych do przewozu kontenerów.

Komunikat:
PCC Intermodal SA informuje, iż postępowanie dotyczące zadania na dostawę siedmiu naczep terminalowych do przewozu kontenerów realizowanego jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

W myśl zapisu Specyfikacji Przedmiotu Przetargu (cz.IV. pkt 3): „PCC INTERMODAL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, włączając w to zmiany w treści Specyfikacji lub pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia”
Zamawiający wydłuża termin składania ofert o jeden tydzień do 20.05.2022 do godziny 15:00.
Pozostałe zapisy Specyfikacji nie ulegają zmianie.

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja_04.04.2022
Umowa_04.04.2022
Zal_1_do_SPP_Formularz_ofertowy_04.04.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_04.04.2022
Zal_3_do_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_04.04.2022.
Zal.3_do_Umowy_Formularz_cenowy_04.04.2022
Zal.4_do_Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia
Zal.5_do_Umowy-Dane-kontaktowe