PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację prac budowlanych wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa zaplecza terminalowego, w tym placu przeładunkowo – składowego dla pustych kontenerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Brzeg Dolny – etap tymczasowy”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Dokumentacja przetargowa: 

Specyfikacja

Załączniki_do_SPP_1_oraz_2

Załącznik_do_SPP_3

Umowa

Załącznik_do_umowy_1_oraz_4