PCC Gliwice Terminal - zakończenie procesu rozbudowy

Trennlinie

Młodzi Logistycy na Terminalu w Brzegu Dolnym

Trennlinie

Przetargi

Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi postępowaniami przetargowymi ...więcej


Certyfikat AEO

Certyfikat AEO

13 marca 2012 PCC Intermodal S.A. uzyskała Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. ...więcej


Spółka pozytywnie zaoponiowana w badaniu SQAS

\

Transport Intermodalny

PCC Intermodal S.A. to lider wśród prywatnych operatorów transportu międzynarodowego, transportu intermodalnego, przewozu kontenerów, transportu kolejowego.

Działalność spółki obejmuje przede wszystkim organizację transportu i przewóz kontenerów bezpośrednio do drzwi klienta. Firma organizuje transport międzynarodowy, transport intermodalny, międzynarodowy transport kolejowy w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne, połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe. 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, spółka podjęła się stworzenia sieci nowoczesnych terminali przeładunkowych na terenie całego kraju w zlokalizowanych w regionach, najbardziej strategicznych dla rozwoju branży. 

 

 

Ogólne warunki organizacji transportu intermodalnego

Ogólne warunki organizacji transportu intermodalnego

Mapa połączeń intermodalnych

Mapa połączeń intermodalnych

Do pobrania

Do pobrania

Aktualne materiały informacyjno-promocyjne firmy ...więcej

 
 
 
 
PCC. synergies at work