6 połączeń w tygodniu na linii Rotterdam/Duisburg

Trennlinie

PCC Intermodal szuka grafików

Trennlinie

Przetargi

Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi postępowaniami przetargowymi ...więcej


Usługi

Usługi

Pewny, nieograniczony, dostosowany do potrzeb klienta. Organizujemy transport kontenerów, wybierając rozwiązania optymalne dla rozwoju biznesu naszych klientów. PCC Intermodal organizuje zarówno krajowy jak i międzynarodowy transport kontenerów ...więcej


Certyfikat AEO

Certyfikat AEO

13 marca 2012 PCC Intermodal S.A. uzyskała Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. ...więcej


Studenci budują suchy port na Pomorzu

Studenci budują suchy port na Pomorzu

Program staży i praktyk zawodowych skierowany do studentów trójmiejskich uczelni wyższych ...więcej

Transport Intermodalny

PCC Intermodal S.A. to lider wśród prywatnych operatorów transportu międzynarodowego, transportu intermodalnego, przewozu kontenerów, transportu kolejowego.

Działalność spółki obejmuje przede wszystkim organizację transportu i przewóz kontenerów bezpośrednio do drzwi klienta. Firma organizuje transport międzynarodowy, transport intermodalny, międzynarodowy transport kolejowy w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne, połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe. 

PCC Intermodal S.A. należy do grupy kapitałowej PCC SE. Firma w ramach swojej działalności organizuje również transport intermodalny dla ładunków spółek z grupy. 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, spółka podjęła się stworzenia sieci nowoczesnych terminali przeładunkowych na terenie całego kraju w zlokalizowanych w regionach, najbardziej strategicznych dla rozwoju braży. Pierwsza inwestycja to nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie (centralna Polska). 

Konsekwentnie realizowaną przez PCC Intermodal politykę rozwoju transportu intermodalnego w Polsce docenił w grudniu 2009 roku rynek kapitałowy. Firma jako pierwsza z branży, z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Transport międzynarodowy

Transport kontenerów stanowi trzon działalności PCC Intermodal. Firma organizuje transport międzynarodowy oraz krajowy kontenerów dzięki rozbudowanej sieci regularnych połączeń kolejowych, skorelowanych z odwozami samochodowymi bezpośrednio do miejsc przeznaczenia u klientów. Pełna sieć międzynarodowych połączeń PCC Intermodal S.A. dostępna jest tutaj.

Inwestycje terminalowe

Inwestycje terminalowe

Strategia rozwoju PCC Intermodal S.A. zakłada inwestycję w sieć intermodalnych terminali kontenerowych. Spójna sieć połączeń umożliwi sprawną organizację transportu krajowego i międzynarodowego ...więcej


Transport intermodalny

Transport intermodalny

Realizujemy regularne połączenia intermodalne (transport krajowy i międzynarodowy, przewóz kontenerów) między terminalami lądowymi (w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym), polskimi portami morskimi (Gdańsk, Gdynia) oraz portami międzynarodowymi (m.in. Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam)...  ...więcej 
 
 
 
PCC. synergies at work