Realizacja projektu: Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność
została współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych  (grupa C Transport intermodalny), oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę ograniczonego potencjału operacyjnego terminalu intermodalnego w Kutnie poprzez zwiększenie jego zdolności przeładunkowej w wyniku dostawienia trzeciej suwnicy RMG na obecnie funkcjonujący tor podsuwnicowy oraz zakup dodatkowych urządzeń przeładunkowych, w tym suwnic RTG.

Realizacja projektu