Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za I półrocze 2014 roku.

Raport za I półrocze 2014 roku

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2014 roku

Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania PCC Intermodal S.A. za I półrocze 2014 roku