20172018-01-31T20:47:33+01:00

Raporty 2017

2303, 2017

Raport bieżący nr 2/2017 – Wybór biegłego rewidenta

2017-03-23 15:16 Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. jako organ uprawniony na podstawie § 17 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu [...]