PCC Intermodal SA oraz Cargotec Poland Sp. z o.o. podpisały umowę na dostawę czterech wozów przedsiębiernych (typu reachstacker) o łącznej wartości blisko 1,5 mln EUR.

Dostawca urządzeń został wyłoniony w drodze przetargu. Maszyny dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, trafią na terminale przeładunkowe w Kutnie (2 szt.), Brzegu Dolnym (1 szt.) oraz Gliwicach (1 szt.).

Urządzenia zasilą park maszynowy Spółki, który obecnie składa się z:

  • 20 mobilnych urządzeń przeładunkowych (reachstackery i empty handlery) oraz
  • 5 suwnic bramowych.

PCC Intermodal SA operuje na rynku intermodalnym od 2005 roku. W ramach regularnej sieci krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych Spółka przewozi blisko 200 tysięcy kontenerów rocznie, wykonując przy tym prawie 700 tysięcy terminalowych operacji przeładunkowych.