Zapraszamy studentów do udziału w konkursie – optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard suchego portu w Zajączkowie Tczewskim

PCC Intermodal S A ma przyjemność ogłosić konkurs skierowany do interdyscyplinarnych zespołów studentów studiów II stopnia oraz doktoranckich na polskich, technicznych, uczelni wyższych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu zoptymalizowanej koncepcji funkcjonalno –przestrzennej suchego portu w Zajączkowie Tczewskim wraz z określeniem koncepcji architektonicznej, przygotowaniem wizualizacji 3D oraz kosztorysu inwestycji.

Punktem wyjścia do przygotowania dokumentacji będzie udostępnione studium wykonalności oraz aktualna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna projektu.

Więcej o Intermodal Container Yard można przeczytać tutaj:
https://www.pccintermodal.pl/kierunki-rozwoju/icy-tczew/

Pula nagród w konkursie to 100 tys. PLN.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 października 2019 r. na adres: PCC Intermodal S.A., ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia.

Planowany termin rozstrzygnięcia: 17 stycznia 2020 r.