W październiku Północną Europę i Polskę nawiedziły huragany, które w poważnym stopniu zakłóciły ruch kolejowy. W związku z krytyczną sytuacją pogodową i ze względu na bezpieczeństwo, wstrzymanie prac przeładunkowych zarządzano na terminalach morskich i lądowych. W kolejnych tygodniach sytuację kryzysową spotęgowała konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów i napraw na infrastrukturze kolejowej.

W październiku i listopadzie liczne zatrzymania i przestoje pociągów uniemożliwiły prowadzenie ruchu wg regularnego rozkładu – wydłużył się czas wielu dostaw.
Duży ruch na infrastrukturze i kumulacja ciągów ładunkowych na granicy polsko-niemieckiej i polsko-białoruskiej nadal utrudniają sprawne operowanie na korytarzu wschód-zachód.

Spółka dokłada wszelkich starań, by zaradzić problemom i mimo licznych utrudnień dowieźć wszystkie zaplanowane dostawy w możliwie najkrótszym terminie. Podjęliśmy działania interwencyjne, dostosowaliśmy rozkłady do bieżącej sytuacji w celu minimalizacji skutków nieprzewidywalnych zatrzymań i odwołań pociągów, do ruchu włączyliśmy dodatkowe składy.

Dział Obsługi Klienta jest do Państwa stałej dyspozycji. Informuje o bieżących działaniach, dostępnych slotach, pociągach rozkładowych i dodatkowych, dokłada starań, by ładunki zaplanowane w ruchu od drzwi do drzwi jak najszybciej docierały do celu.