Szanowni Klienci
Informujemy, że w związku z oficjalnym rozporządzeniem polskiego rządu, które zostało opublikowane i weszło w życie 15 kwietnia 2023 roku, zabronione jest przewożenie wielu towarów rolnych z Ukrainy do Polski (tj. zboża, cukru, chmielu, nasion, owoców i warzyw, mleka i produktów mlecznych, wołowiny, drobiu).
Polski Urząd Celny zatrzymał wszystkie transporty z powyższymi towarami bez względu na to, czy są one objęte procedurą importową czy tranzytową. Należy pamiętać, że przepisy te obowiązują do 30 czerwca 2023 roku.
W związku z tą niespodziewaną decyzją, w chwili obecnej pociągi są zablokowane, oczekując na decyzje Urzędu Celnego i pozwolenie na przekroczenie granicy. Oficjalna informacja (tylko w polskiej wersji językowej) jest aktualna na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kas/zakazu-przywozu-z-ukrainy-produktow-rolnych
Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie wkrótce wyjaśniona i wkrótce pojawi się interpretacja rozporządzenia, umożliwiająca przynajmniej procedurę tranzytową.
Tymczasem informujemy, że mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia w dostawach, a PCC Intermodal przy całej swojej dobrej woli sprawnego i szybkiego działania nie bierze w tej sytuacji odpowiedzialności za jakikolwiek czas tranzytu i harmonogram dostaw.
Sytuacja ta nosi znamiona siły wyższej w rozumieniu prawa polskiego i wielu innych porządków prawnych. Jest to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można było zapobiec, którego nie da się uniknąć. Informujemy, że PCC Intermodal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty i opóźnienia, które mogą wystąpić z powodu powyższych wymuszonych regulacji.
W związku z powyższym nie obowiązują również deklarowane terminy i harmonogramy przewozów na Ukrainę. Nasz dział obsługi klienta będzie informował Państwa o możliwych terminach wysyłki.