W trasę ruszyły nowe wagony PCC Intermodal SA

20 nowych wagonów 90′ zasiliło flotę PCC Intermodal.

Spółka zamówiła wagony w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Kolejne odbiory planowane są jeszcze w tym roku.

Wagony dla operatora produkuje Tatravagonka Poprad i Kolovag AD. Łącznie flotę zasili 150 platform podkontenerowych w tym Sggmrss 90′, Sgnss 60′ i Sggrss 80′

Pierwsza wprowadzona do ruchu partia umożliwiła zwiększenie częstotliwości połączeń operatora na linii między Polską, a Belgią z 3 do 5 regularnych pociągów w tygodniu.
Firma posiada obecnie ponad 700 wagonów. Operator rocznie organizuje ponad 5000 pociągów intermodalnych, pomiędzy portami Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Rotterdam, Antwerpia i terminalami intermodalnymi w całej Polsce, a także w ruchu intraeuropejskim, z/do Zagłębia Ruhry (Duisburg), czy Brześcia (granica PL/BY).