• Alarmujący stan depotów w Europie, w tym również terminali zarządzanych przez PCC Intermodal
  • Utrudnienia na lini nr: 3, 131, 353

Szanowni Państwo,
Znaczny wzrost zapotrzebowania na przewozy intermodalne przy jednoczesnym ograniczeniu przepustowości na liniach kolejowych (zamknięcia, awarie oraz prowadzone przez zarządców infrastruktury prace inwestycyjno – modernizacyjne) doprowadziły do zapełnienia lądowych terminali przeładunkowych w Europie, w tym również terminali zarządzanych przez PCC Intermodal SA.

Aktualne stany placów składowych utrudniają lub wręcz uniemożliwiają efektywną pracę terminali doprowadzając do wydłużenia czasów obsługi zarówno pociągów jak i samochodów. To z kolei przekłada się na kolejne opóźnienia w dostawach, wzrost kosztów operacyjnych oraz niezadowolenie wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

By zapobiegać eskalacji zjawiska, niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie planu naprawczego i ograniczenie stanów depotowych pustych kontenerów na terminalach.

Tym samym, by zapewnić obsługę ciągów ładunkowych przez terminale PCC Intermodal, z dniem 1 lipca 2022 r. zmuszeni jesteśmy do czasowego wstrzymania przyjmowania pustych kontenerów, które nie uczestniczyły w przewozach intermodalnych (kolejowo-drogowych) po sieci PCC Intermodal SA.

Ponadto pracownicy sekcji depotowej powrócą do każdego z Państwa indywidualnie z nowymi limitami depotowymi, które również obowiązywać będą na terminalach PCC Intermodal od dnia 01.07.2022  do odwołania.

Przepraszamy za wszystkie utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie. Podejmowane przez nas działania zmierzają do zachowania zdolności operacyjnych naszych terminali oraz uniknięcia paraliżu podstawowej funkcji tych obiektów.

Zarząd PCC Intermodal SA

Uwaga!_Pełne_depoty_pustych_kontenerów