Umowa na manewrowe lokomotywy spalinowe – podpisana!
Jesienią 2021 lokomotywy zasilą flotę PCC Intermodal SA.
W ramach realizacji kolejnego projektu w zakresie zadania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PCC Intermodal SA podpisała umowę na dostarczenie 3 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych typu 6Dh1 , które wesprą działania manewrowe na terminalach w Kutnie, Brzegu Dolnym oraz Gliwicach.
Umowa została podpisana ze spółką Tabor Dębica. Wykonawca usługi został wyłoniony w drodze przetargu. Podmiot, złożył najkorzystniejszą ofertę, spełnił warunki formalno-techniczne, dysponował odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, umożliwiającym mu realizację zadania, a po jego wykonaniu serwis gwarancyjny urządzeń.

Film:
Lokomotywy manewrowe na terminalach