Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
“Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.
W/w zadanie obejmuje trzy zadania szczegółowe:
1) Rozbudowa terminala
2) eRTG – „etap A”
3) Modernizacja fundamentu suwnicy. Szczegóły zawierają dokumenty załączone poniżej:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe pn.: “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5” zostało rozstrzygnięte.
Wykonawca:
MMKa Kusiołek Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 50A
62 – 420 Strzałkowo

Komunikat z dnia 27.06.2022
W uzupełnieniu opublikowanej dokumentacji projektowej Zamawiający udostępnia dokument STWiORB odnoszący się do naprawy fundamentu suwnicy oraz załącznik nr 1 do umowy „Wykaz przekazanej dokumentacji”.
Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tych dokumentów w ramach przygotowywanych ofert.

Załącznik numer 1_Spis dokumentacji_27.06.2022
STWiORB_PNFS

Aktualizacja ogłoszenia 01.07.2022:
Załączono pliki „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego na terenie miasta Kutno_pytania i odpowiedzi_cz1_01.07.2022” oraz „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego na terenie miasta Kutno_pytania i odpowiedzi_cz2_01.07.2022”.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonał m.in.:
– wydłużenia terminu składania ofert do dnia 22.07.2022 do godz. 14:00.
– przesunięcia terminu wniesienie wadium do przetargu do dnia 22.07.2022.
– wyjaśnienia kwestii technicznych – w załączonym pliku.

Rozbudowa-kontenerowego-terminala-przeładunkowego-na-terenie-miasta-Kutno_pytania-i-odpowiedzi_cz1_01.07.2022
Rozbudowa-kontenerowego-terminala-przeładunkowego-na-terenie-miasta-Kutno_pytania-i-odpowiedzi_cz2_01.07.2022
14765_19_OG_DBPG_Kutno
Terminal-I-TPCR_Rozbudowa-Terminala_rev-G_30.06.2022

Aktualizacja ogłoszenia 12.07.2022:

Załączono pliki:
Pytania_i_odpowiedzi_cz3_12.07.2022
Karta_katalogowa_GANTREX

Aktualizacja ogłoszenia 13.07.2022:

W wyniku analizy przez Zespół Projektowy dokumentacji związanej z naprawą fundamentu suwnicy zmianie uległa pozycja TPCR 2.2 Zabezpieczenie antykorozyje mocowania szyny suwnicowej – kotwy stalowe było 313 ton jest 2 tony
Proszę o stosowanie w postępowaniu przetargowym i złożeniu Oferty aktualnego pliku.

Ponadto, w wyniku otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi Zamawiający przygotował plik zbiorczy będący Załącznikiem nr 5 do Umowy.

Załączono plik:
Załącznik_nr5_Pytania-i-odpowiedzi
„Terminal I TPCR_Naprawa fundamentu suwnicy_rev,G_13.07.2022”.

Aktualizacja ogłoszenia 18.07.2022:

W konsekwencji zmian wprowadzonych w wyniku pytań Oferentów, Zamawiający publikuje ujednoliconą wersję Specyfikacji.
Niniejsza wersja jest wiążąca przy składaniu ofert i stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy.

Załączono plik:
Specyfikacja_18.07.2022