Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Raport za I półrocze 2016

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2016 roku

Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2016 roku