Zapraszamy do zapoznania się z Raportem okresowym za I półrocze 2013 roku.

Raport za I półrocze 2013 r.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2013 r.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania PCC Intermodal S.A. za I półrocze 2013 r.