Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za 2016 rok:

Jednostkowy raport za 2016 r.

Skonsolidowany raport za 2016 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.