Zapraszamy do zapoznania się z raportem okresowym za rok 2013.

Jednostkowy raport za 2013 r.

Skonslidowany raport za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.