Serdecznie zapraszamy się do zapoznania się z Raportem okresowym za 2012.

Raport okresowy za 2012 r.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2012 rok