PCC Intermodal SA („Spółka”) w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, iż w dniu 1 czerwca 2016 r. powzięła informację, o nabyciu przez członka Zarządu Spółki 12.000 akcji PCC Intermodal S.A. Zakupu 10.195 akcji dokonano po cenie 1,87 zł, a 1.805 akcji po cenie 1,86. Transakcji dokonano w dniu 27 maja 2016 r. w czasie sesji zwykłej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.