PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego trzech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę trzech wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.wraz ze świadczeniem usługi serwisu realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup wspierających jego działalność” zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Cargotec Poland sp. z o.o.
Adres: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard Szczeciński
Wskaźnik W dla najkorzystniejszej oferty: 323.404,12;
Cena dostawy: 1.214.400 EUR

 

UWAGA: Aktualizacja ogłoszenia 15.07.2021 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 09.07.2021r. pytań od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje ww. dokumenty w wersji ujednoliconej.
Zamawiający udostępnia również zestawienie pytań i odpowiedzi, które stanowi Załącznik nr 2 do Umowy dostawy.
Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją:

Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu_3RS_15.07.2021

Umowa-dostawy-3RS_15.07.2021

Zal.2-do-Umowy-Pytania-i-odpowiedzi_15.07.2021

UWAGA z dnia 15.06.2021:

W konsekwencji pytań Zamawiający zmienił terminy złożenia ofert do aukcji. Zmianie ulegają pozostałe terminy określone w przetargu:
Termin zadawania pytań do przetargu do dnia 09.07.2021 do godziny 15:00.
Termin złożenia ofert do aukcji do dnia 27.07.2021 do godziny 15:00.
Wniesienie wadium do przetargu do dnia 02.08.2021.
Aukcja elektroniczna w dniu 04.08.2021 o godzinie 12:00.
Złożenie oferty po aukcji w dniu 09.08.2021 do godziny 15:00.
Termin związania ofertą 60 dni od dnia aukcji, tj. do dnia 03.10.2021.

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:

pytania_odpowiedzi_cz1

pytania_odpowiedzi_cz2

Pytania_odpowiedzi_cz3

Pytania_odpowiedzi_cz4

Pytania_odpowiedzi_cz5

Pytania_odpowiedzi_cz6

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja-Przedmiotu-Przetargu-3RS

Umowa-dostawy-3RS

Zal.1 do SPP-Formularz ofertowy_3RS

Zal.2 do SPP-Warunki udziału w aukcji elektronicznej-Regulamin

Zal.3 do SPP-Formularz cenowy do aukcji

Zal.3-do-Umowy-Formularz-z-wynikami-aukcji

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_wzór

Zal.5-do-SPP-Umowa-dalszego-powierzenia_załączniki

Zal.5-do-Umowy-Protokół-zdawczo-odbiorczy-urządzenia

Zal.6-do-Umowy-Dane-kontaktowe