PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę z montażem, uruchomieniem oraz ze świadczeniem usługi serwisu trzech suwnic bramowych typu RMG.
Przetarg obejmuje dwa zadania realizowane w ramach projektów: nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” oraz nr POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
Wyżej wymienione zadania są realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego w Kutnie i w Brzegu Dolnym w ramach dwóch zadań łącznie trzech fabrycznie nowych suwnic do przeładunku kontenerów o parametrach technicznych określonych w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa z montażem, uruchomieniem oraz ze świadczeniem usługi serwisu suwnic typu RMG dla terminali Kutno i Brzeg Dolny” zostało rozstrzygnięte.

Przetarg był ogłoszony w ramach projektów POIS.03.02.00-00-0016/17 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” oraz POIS.03.02.00-00-0017/17 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym”, dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
(grupa C Transport intermodalny).

Firma: KUENZ GmbH
Hard, Austria
Cena: 11 452 000,00 EUR netto (w tym w ramach zad. 1: 3 580 000,00 EUR netto, w ramach zad. 2: 7 872 000,00 EUR netto)

Komunikat Zamawiającego z dnia 08.02.2022
Zamawiający informuje, iż dokonuje drobnej zmiany Specyfikacji w zakresie wyposażenia standardowego suwnicy oraz wydłuża termin składania ofert do 14.02.2022.
Zmiana dotyczy przeniesienia do wyposażenia opcjonalnego dwóch elementów określonych w punktach niżej. W części IV Specyfikacji w punkcie 8 dokonano uzupełnienia informacji o przygotowaniu oferty cenowej.

1. Punkt 4.11. otrzymuje następujące brzmienie:

4.11 Kabina operatora (wyposażenie opcjonalne).
Wycenia kabiny operatora w całości zarówno dla zadania 1 jak również dla Zadania 2 zostaje przeniesiona do elementów wyposażania opcjonalnego.
Wycena tej opcji jest obowiązkowa.

2. Punkt 4.2.2. otrzymuje następujące brzmienie:

4.2.2 Podnośnik serwisowy
Zamawiający dokonuje zmian parametru udźwigu, jakiego wymaga się od dźwigu serwisowego zabudowanego na każdej z suwnic w ramach każdego z Zadań.
Należy zapewnić elektryczną wciągarkę pomocniczą w górnej części suwnicy w celu umożliwienia przeprowadzenia robot serwisowych na wózku oraz do transportu części i podzespołów wymiennych z poziomu podłoża aż na wysokość mostu belki, o nośności nie mniejszej niż 250 kg.
Dźwig serwisowy o udźwigu 2 ton zostaje przeniesiony do wyposażenia opcjonalnego w załączniku nr 2 do Specyfikacji (załącznik nr 3 do umów).
Wycena tej opcji jest obowiązkowa.

3. Punkt 8 w części IV Specyfikacji:

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy ostatniego akapitu
8. PRZYGOTOWANIE OFERTY CENOWEJ
Załączony do oferty formularz cenowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji) załącznik nr 3 do umów zawiera także inne dane, w tym możliwość przedstawienia cen poszczególnych elementów wyposażenia opcjonalnego.

„Możliwość zapewnienia wyposażenia opcjonalnego nie jest obligatoryjna, a ceny tego wyposażenia nie będą przedmiotem oceny ofert.” – to zdanie zostaje usunięte.

Zamawiający wprowadził do arkusza 2 w załączniku nr 2 do Specyfikacji elementy wyposażenia opcjonalnego, których wycena jest obowiązkowa. Ceny wyposażenia opcjonalnego nie wchodzą do wskaźnika „W”. Poza elementami wyposażenia opcjonalnego wskazanymi przez Zamawiającego, Oferent ma prawo wykazać inne proponowane przez niego elementy wyposażania opcjonalnego.
Zamawiający będzie miał prawo dokonać wyboru dowolnej pozycji spośród elementów wyposażenie opcjonalnego wskazanych w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 [arkusz nr 2. Wyposażenie opcjonalne] do Specyfikacji (załącznik nr 2 do Specyfikacji stanowi jednocześnie załącznik nr 3 do umowy dostawy). Dokonanie wyboru przez Zamawiającego nastąpi poprzez przepisanie wartości wybranej opcji z kolumny D do E dla Zadania 1 lub z kolumny F do G dla Zadania 2. W przypadku wyboru 2 sztuk danego elementu dla Zadania 2 wartość opcji z kolumny F zostanie przeniesiona do G w podwójnej wysokości. Suma wartości wybranych przez Zamawiającego opcji dla danego Zadania powiększa cenę danego Zadania zaoferowaną w arkuszu 1 załącznika nr 2 do Specyfikacji i zostanie wpisana jako wiążąca do umowy dostawy w par 3 ust 3 dla Zadania 1 oraz w par 3 ust 4 dla Zadania 2.

4. Punkt 10 w części IV Specyfikacji.
Biorąc pod uwagę w/w zmiany Zamawiający dokonuje korekty terminu złożenia ofert,
Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2022 do godziny 15:00.
Zamawiający informuje, iż dokonał ujednolicenia wersji Specyfikacji w trybie przewidzianym w treści Specyfikacji.

Aktualna dokumentacja przetargowa po pytaniach i odpowiedziach (w wersji ujednoliconej):

Specyfikacja_RMG_08.02.2022
Specyfikacja_RMG_EN_rev.08.02.2022
Zal_2_SPP_zal_3_do_umów_Formularz_cenowy_08.02.2022
UMOWA_RMG_02.02.2022
Attachment_no_2_QA_RMG_ALL
UMOWA-DOSTAWY_RMG.-EN_02.02.2022
UMOWA_SERWISOWA_RMG_EN_02.02.2022
UMOWA_SERWISOWA_RMG_02.02.2022

Aktualne załączniki do specyfikacji:

Zal_1_SPP_Formularz_ofertowy_22.12.2021
Zal_2_SPP_zal_3_do_umów_Formularz_cenowy_08.02.2022
Zal_5_Umowa_dalszego_powierzenia_22.12.2021
Zal_5_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_22.12.2021
zal6b_Brzeg_Dolny_Kierowcy_Zasady
Zal6a_Kutno_Instrukcja_zasady_poruszania
Zal6a_Kutno_Kierowcy_Zasady
zal6b_Brzeg_Dolny_Instrukcja_zasady_poruszania
Zal7_Lista-kontrolna_checklist
zal8.1_Kutno_RMG_przekrój
zal8.2_Kutno_3162008b_w1
zal8.3_Kutno_3162016_2012_rev_0-Model
zal8.4_Kutno_3162011_2012_rev_0-Model
zal8.5_Brzeg_Dolny_1144101_B_Przekrój-A-A_Wariant-I
zal9a_Kutno_Komora_zasilania_suwnicy
zal9b_Brzeg_Dolny_1342210_rev_A_komora_zasilania
zal10a_Kutno_Lokalizacja_komory_zasilania_Kutno_RMG
zal10b_Brzeg_Dolny_Lokalizacja_komory_1162201_D_PZT_Wariant_I
zal11_Kutno_Szyna_południe
zal12a_Kutno_RMG_assembly
zal12b_Brzeg_Dolny_assembly

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:
QA_RMG_1
zal12b_Brzeg_Dolny_assembly_rev1
QA_RMG_2
QA_RMG_3
QA_RMG_4
QA_RMG_5
QA_RMG_6

Archiwalna dokumentacja przetargowa (Specyfikacja i umowy):
Specyfikacja_RMG_02.02.2022
Specyfikacja_RMG_EN_rev.02.02.2022
Zal_2_SPP_zal_3_do_umów_Formularz_cenowy_22.12.2021
Specyfikacja_Suwnice_RMG_22.12.2021
UMOWA_DOSTAWY_RMG_22.12.2021
Umowa_dostawy_zalacznik_4_protokol_22.12.2021
UMOWA_SERWISOWA_RMG_22.12.2021
Umowa_serwisowa_zalacznik_4_dane_kontaktowe_22.12.2021

Specyfikacja_RMG_EN_22.12.2021
UMOWA-DOSTAWY_RMG.-EN_22.12.2021
UMOWA_SERWISOWA_RMG_EN_22.12.2021