PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę z montażem, uruchomieniem oraz ze świadczeniem usługi serwisu trzech suwnic bramowych typu RMG.
Przetarg obejmuje dwa zadania realizowane w ramach projektów: nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność” oraz nr POIS.03.02.00-00-0017/17-00 “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
Wyżej wymienione zadania są realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego w Kutnie i w Brzegu Dolnym w ramach dwóch zadań łącznie trzech fabrycznie nowych suwnic do przeładunku kontenerów o parametrach technicznych określonych w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu wraz ze świadczeniem usług serwisowych.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego:
QA_RMG_1
zal12b_Brzeg_Dolny_assembly_rev1
QA_RMG_2

Dokumentacja przetargowa (Specyfikacja i umowy):
Specyfikacja_Suwnice_RMG_22.12.2021
UMOWA_DOSTAWY_RMG_22.12.2021
Umowa_dostawy_zalacznik_4_protokol_22.12.2021
UMOWA_SERWISOWA_RMG_22.12.2021
Umowa_serwisowa_zalacznik_4_dane_kontaktowe_22.12.2021

Specyfikacja_RMG_EN_22.12.2021
UMOWA-DOSTAWY_RMG.-EN_22.12.2021
UMOWA_SERWISOWA_RMG_EN_22.12.2021

załączniki do specyfikacji:
Zal_1_SPP_Formularz_ofertowy_22.12.2021
Zal_2_SPP_zal_3_do_umów_Formularz_cenowy_22.12.2021
Zal_5_Umowa_dalszego_powierzenia_22.12.2021
Zal_5_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_22.12.2021
zal6b_Brzeg_Dolny_Kierowcy_Zasady
Zal6a_Kutno_Instrukcja_zasady_poruszania
Zal6a_Kutno_Kierowcy_Zasady
zal6b_Brzeg_Dolny_Instrukcja_zasady_poruszania
Zal7_Lista-kontrolna_checklist
zal8.1_Kutno_RMG_przekrój
zal8.2_Kutno_3162008b_w1
zal8.3_Kutno_3162016_2012_rev_0-Model
zal8.4_Kutno_3162011_2012_rev_0-Model
zal8.5_Brzeg_Dolny_1144101_B_Przekrój-A-A_Wariant-I
zal9a_Kutno_Komora_zasilania_suwnicy
zal9b_Brzeg_Dolny_1342210_rev_A_komora_zasilania
zal10a_Kutno_Lokalizacja_komory_zasilania_Kutno_RMG
zal10b_Brzeg_Dolny_Lokalizacja_komory_1162201_D_PZT_Wariant_I
zal11_Kutno_Szyna_południe
zal12a_Kutno_RMG_assembly
zal12b_Brzeg_Dolny_assembly