PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Poprawa dostępu kolejowego do terminala kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Brzegu Dolnym.”

Przedmiot zamówienia szczegółowo przedstawiono w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu. Zamawiający oczekuje aktualizacji i rozwinięcia istniejącej koncepcji rozbudowy układu torowego zapewniającego skomunikowanie terminala kontenerowego w Brzegu Dolnym. W oparciu o uzgodnioną koncepcję Zamawiający zdecyduje o kontynuacji prac projektowych dla wybranych zadań. Biuro Projektów wykona projekty budowlane oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne, przygotuje projekty wykonawcze dla poszczególnych branż wraz ze specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz kosztorysem inwestorskim, kosztorysami ślepymi i innymi elementami zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
W wyniku przetargu Zamawiający podpisał umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Biurem Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Tuwima 28

Komunikat z dnia 21.02.2023
Uprzejmie informujemy, iż minął termin zadawania pytań dotyczących przetargu. W związku z pytaniami Oferentów Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 10.03.2023.

Aktualna dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja_v28.02.2023
Umowa_v28.02.2023
Zal_1_do_SPP_Koncepcja_Opis-techniczny
Zał_1a_Rys.1.1Plan_sytuacyjny_zadanie_A
Zal_1b_Rys.-2.1-Profil-podluzny-zadanie-A
Plan_schematyczny
Formularz_ofertowy_31.01.2023
Zalacznik_nr235_do_umowy_v28.02.2023
Zalacznik_nr4_do_umowy_QA

Pytania i odpowiedzi:
QA_cz1
QA_cz2
QA_cz3
QA_cz4
QA_cz5
Plan_schematyczny

Archiwalna dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja
Umowa
Zal_1_do_SPP_Koncepcja_Opis-techniczny
Zał_1a_Rys.1.1Plan_sytuacyjny_zadanie_A
Zal_1b_Rys.-2.1-Profil-podluzny-zadanie-A
Zalaczniki_do_umowy_235
Formularz_ofertowy_31.01.2023