Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny”

PCC Intermodal S.A. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą “Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”. Wyżej wymienione zadanie oznaczone numerem POIS.03.02.00-00-0017/17-00 jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).
Przedmiot przetargu został szczegółowo opisany w załączonej poniżej Specyfikacji. Integralną część dokumentacji przetargowej stanowią opublikowane załączniki oraz dokumentacja projektowa.
Niniejszy przetarg został również opublikowany w Bazie Konkurencyjności.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania:
“Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6” zostało rozstrzygnięte.
Wyżej wymienione zadanie oznaczone numerem POIS.03.02.00-00-0017/17-00 jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Nazwa firmy: SAFEGE Societe par actions simplifiee (SAFEGE S.A.S.) Oddział w Polsce
Adres SAFEGE S.A.S.:Al. Jerozolimskie 134; 02-305 Warszawa

Wynagrodzenie za osobodzień netto: 880 PLN

Komunikat z dnia 28.03.2022

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zadania jest dostępna pod linkiem zamieszczonym w ogłoszeniu przetargu na Wykonawcę:
https://www.pccintermodal.pl/rozbudowa-kontenerowego-terminala-przeladunkowego-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-na-terenie-miasta-brzeg-dolny/

Dokumentacja przetargowa: 

Specyfikacja_IN_BD
Zal_1_SPP_Formularz_ofertowy
Zal_2_SPP_Warunki_udziału_aukcja_elektroniczna_Regulamin
Zal_4_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_IN
Zal_4_SPP_Umowa_dalszego_powierzenia_załączniki_IN
Zal_5_SPP_SP_Wołów_PnB_474.21_ostateczne

Umowa_IN_BD
Załącznik_nr1_do_umowy_IN_Wykaz-przekazanej-dokumentacji
Załącznik_nr2_do_umowy_IN_stawka
Załącznik_nr3_do_umowy_IN_-lista_inspektorów
Załącznik_nr4_do_umowy_IN_Harmonogram_nieprzekraczalnych_terminów
Załącznik_nr5_do_umowy_IN_Umowa_o_roboty_budowlane_BD
Załacznik_nr5_do_umowy_IN_Specyfikacja_roboty_budowlane_BD.