O firmie

Działalność spółki obejmuje organizacje transportu krajowego i międzynarodowego w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy morskimi i lądowymi terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe.

Sieć połączeń PCC Intermodal obejmuje regularne serwisy z/do terminali morskich zlokalizowanych w Hamburgu/ Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, Gdańsku i Gdyni, a także terminali lądowych w: Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym, Kolbuszowej, Poznaniu, Frankfurcie nad Odrą, Duisburgu oraz Brześciu.

13 marca 2012 PCC Intermodal S.A. uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEO-S. Firma od  lat udowadnia klientom, że intermodal to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Przyznanie spółce, przez Izbę Celną w Gdyni, certyfikatu AEO-S jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług. Spółka w ramach certyfikacji spełniła szereg rygorystycznych wymagań proceduralnych takich jak: poprawa organizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenie dostępu do systemów operacyjnych, fizyczną ochronę biur i terminali, udowodniła rzeczywiste dążenie do optymalizacji podejmowanych procesów logistycznych. Certyfikat AEO-S to ważny atut w kontaktach z organami celnymi, jak i partnerami biznesowymi, honorowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

26 marca 2018 roku PCC Intermodal SA uzyskała nowe pozwolenie Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO-F w zakresie “Uproszczenia Celne, Bezpieczeństwo i Ochrona”. Rozszerzenie względem dotychczasowego certyfikatu dotyczy uproszczeń celnych. Przyznanie spółce certyfikatu AEO-F jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług.

Po uzyskaniu  Certyfikatu AEO-S firma w 2013 roku, by zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość obsługi, podjęła dalsze kroki badania jakości i bezpieczeństwa prowadzonych przez nią procesów. Safety & Quality Assessment System to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym. Badanie SQAS to prowadzony przez niezależnych ekspertów system oceny jakości, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko usług transportowo-logistycznych, w tym transportu ładunków chemicznych, w ramach procesów podejmowanych przez objęte dobrowolnym badaniem firmy. Raporty sporządzane są na bazie wystandaryzowanego kwestionariusza, aktualizowane cyklicznie.