Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje że w dniu 30 czerwca 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., Poniżej zamieszczona została treść podjętych uchwał oraz pełna dokumentacja jaka została przedstawiona akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2011

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2011 r.

Uchwały Zarządu:

w sprawie zwołania NWZA na dzień 30.06.2011 r.

w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki

w sprawie przyjęcia uzasadnienia dla wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Uchwały Rady Nadzorczej:

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Wzór pełnomocnictwa