Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że 28 czerwca 2018 r. w Warszawie w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Treść uchwał