Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że na dzień 21 stycznia 2013 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treśc ogłoszenie, projekty uchwał oraz komplet dokumentacji która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa

Uchwała Zarządu nr 18/2012