Zarząd PCC Intermodal SA informuje, że na dzień 21 sierpnia 2015 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz komplet dokumentacji która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał:

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Dokumenty dotyczące kandydata na członka Rady Nadzorczej:

Życiorys i informacja o złożonych oświadczeniach kandydata

Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Wzór pełnomocnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika