Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Poniżej zamieszczono treść podjętych uchwał oraz kompletną dokumentację jaka została przedstawiona akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2012 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajene Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2011 r.

Materiały dotyczące Pana Daniela Ozona – kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Oświadczenia oraz ankieta z życiorysem Pana Daniela Ozona

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały Zarządu:

w sprawie zwołania NWZA na dzień 18.01.2012 r.

w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki

załącznik do uchwały w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Uchwały Rady Nadzorczej:

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki