Spółki PCC Intermodal SA oraz Alpha Trains Group zawarły porozumienie o współpracy na bazie którego od nowego roku, lider transportu intermodalnego w Polsce będzie operował samodzielnie 4 lokomotywami typu Traxx.

PCC Intermodla SA rozwija samodzielne przewozy kolejowe w oparciu o krajową licencję przewozową od 2 lat.
Spółka organizuje w oparciu o własny tabor regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskmi w Gdańsku i Gdyni.