W dniu 23. czerwca 2016 roku Zarząd Spółki ogłosił uruchomienie kolejnego połączenia intermodalnego z/do Gliwic,
a tym samym wszystkich skomunikowanych z nimi regionów – połączenie z terminalem w Sopronie (Węgry: rejon Wiednia/Bratysławy).

Więcej informacji