Rywalizacja „1500000km na 15-lecie PCC Intermodal” zakończyła się. Kilometry uzbierane! Nagrody rozdane!… Dla wielu, jak się okazało, najważniejszy był duch walki i rywalizacji! Tak jak zapowiadaliśmy przy podsumowaniu całej akcji, upominki z założonej puli, które nie zostały zagospodarowane przekazujemy na cele charytatywne. Chcąc wesprzeć nasze lokalne społeczności, pomarańczowe gadżety zostały rozdzielone między 4 wspaniałe organizacje:

–  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Kutnie, które zajmuje się wyrównywaniem szans osób upośledzonych umysłowo, prowadzeniem ich ku aktywności w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny.

Fundacja Różyczka  w Gliwicach, która zajmuje się wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie – prowadzi wszelką pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, m.in.: organizacja zajęć dydaktycznych, warsztatów, kursów, rehabilitacji czy wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych

Armia Tosiaczka – walka z SMA, grupa dzielnie i prężnie działających ludzi z Gdyni i nie tylko, którzy zaangażowali się w pomoc przy zbieraniu funduszy na nowoczesną terapię genową dla dzieci chorych na SMA, poprzez organizację zbiórek pieniężnych licytacje, pikników, festynów.

Nasze przewodnie motto: Intermodal – for a better future! towarzyszy nam już od paru lat, staramy się działać tak aby nie było to tylko hasło. Przekazując upominki liczymy, że sprawimy obdarowanym choć trochę radości i będzie to mały krok w stronę ich lepszej przyszłości.
Nie byłoby tych prezentów gdyby nie wasze treningi – dziękujemy!