Lokomotywy manewrowe, które zasiliły flotę PCC Intermodal SA do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach zostały zakupione i współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny), oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Film:
Lokomotywy manewrowe na terminalach