W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 marca br. „Rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” PCC Intermodal SA wdrożyła dodatkowe środki prewencji i zasady bezpieczeństwa realizacji łańcucha dostaw w ramach organizowanej regularnie sieci międzynarodowych połączeń intermodalnych.

W trosce o zdrowie naszych pracowników, klientów i partnerów, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa,
PCC Intermodal w swoich biurach i na swoich obiektach wprowadziło niezbędne środki ostrożności.

Jednocześnie informujemy, że przewozy intermodalne w ramach sieci połączeń oraz dostawy do drzwi klientów, na wszystkich oferowanych korytarzach, odbywają się bez zakłóceń.

Pracujemy w trybie wzmożonej czujność i każdy etap łańcucha dostaw bardzo dokładnie monitorujemy. Pozostajemy w stałym kontakcie z terminalami, przewoźnikami i służbami publicznymi na całej trasie realizacji dostawy, reagując 
na bieżąco na zmieniającą się dynamicznie sytuację.

By zapewnić ciągłość pracy i zadbać o niezachwiane dostawy z/do każdego regionu Polski PCC Intermodal SA wdrożyła poniższe zasady obsługi zleceń.

  • Dział Obsługi klienta jest w bieżącym ZDALNYM kontakcie z klientami informując ich o statusie dostaw.
  • Pracownicy administracyjni i biurowi, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadkach gdzie jest to możliwe do wdrożenia, pracują zdalnie z domów.
  • W biurze głównym w Gdyni, jak i na jednostkach terenowych – w tym terminalach, do odwołania zostały wstrzymane wizyty i spotkania bezpośrednie.
  • Pracownicy działu sprzedaży nie odwiedzają klientów, nie uczestniczą w konferencjach, a zaplanowane szkolenia zostały przesunięte w czasie lub przeprowadzone on-line.
  • Wszelki kontakty biznesowe zostały przekierowane na zdalny system komunikacyjny i video-konferencje.
  • Na terminalach wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa i dodatkowe środki ochrony, w miarę możliwości obsługę interesantów prowadzimy poza budynkami biurowymi.
  • Dyżurujące zespoły pracowników przekazują kierowcom, maszynistom i służbom, bieżące instrukcje 
i obowiązujące na obiekcie zasady.
  • Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu, używania części wspólnych zostały ograniczone
    do bezwzględnego minimum. Podobne podejście dotyczy przepływu dokumentacji, tam gdzie to możliwe jest ona prowadzona elektronicznie.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Wierzymy, że przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności społecznej 
i bazując na rozsądnej prewencji intermodal pozostanie długo pewną i niezawodną metodą bezpiecznego transportu dla ładunków skonteneryzowanych.