KOMUNIKAT ZARZĄDU DO WSZYSTKICH KLIENTÓW PCC

28.12.2023

Dotyczy: wysokości dodatku manipulacyjnego obowiązującego od 01.01.2024 roku

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dodatek manipulacyjny stosowany przez terminale Baltic Hub Gdańsk oraz BCT Gdynia,
który jest refakturowany wraz z uzgodnionymi stawkami przewozowymi przy wszystkich zleceniach organizacji transportu intermodalnego poprzez te terminale,
począwszy od dnia 01.01.2024 r. (decyduje data załadunku lub rozładunku kontenera na terminalu morskim) wynosił będzie:

– BH manipulation fee: € 8,31 / PLN 37,- per 20`              € 16,62 / PLN 74,- per 30`/40`/45`
– BCT manipulation fee: € 3,20 / PLN 15,- per 20`            € 6,40 / PLN 30,- per 30`/40`/45`

27.12.2022

Dotyczy: wysokości dodatku manipulacyjnego obowiązującego od 01.01.2023 roku

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dodatek manipulacyjny, który doliczany jest do uzgodnionych stawek przewozowych przy wszystkich zleceniach organizacji transportu intermodalnego do i z DCT Gdańsk oraz BCT Gdynia, począwszy od dnia 01.01.2023 r. (decyduje data załadunku lub rozładunku kontenera na terminalu DCT i BCT) wynosił będzie:
– dodatek manipulacyjny DCT: PLN 34 – per TEU
– dodatek manipulacyjny BCT: PLN 15 – per TEU.

31.12.2021

Do wszystkich klientów
Dotyczy: wysokości dodatku manipulacyjnego obowiązującego od 01.01.2022 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dodatek manipulacyjny, który doliczany jest do uzgodnionych stawek przewozowych przy wszystkich zleceniach organizacji transportu intermodalnego do i z DCT Gdańsk oraz BCT Gdynia, począwszy od dnia 01.01.2022 r. (decyduje data załadunku lub rozładunku kontenera na terminalu DCT i BCT) wynosił będzie:
– dodatek manipulacyjny DCT: PLN 28 – per TEU
– dodatek manipulacyjny BCT: PLN 6 – per TEU.

Przypominamy, że wysokość dodatku wynika z aktualnej wysokości „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową” pobieranej przez DCT Gdańsk (nowa taryfa DCT Gdańsk dostępna jest na stronie internetowej terminalu: https://dctgdansk.pl/wp-content/uploads/2021/12/Taryfa-Standardowa-DCT-Gdansk-01.01.2022.pdf) oraz uśrednionej wysokości opłat za rewizję składu i przygotowanie wagonów do załadunku, przypadających na TEU, pobieranych na BCT.

02.09.2021

Oplata_manipulacyjna_DCT_BCT

24.04.2020
Zmiana terminu re-faktury kosztów manipulacyjnych w DCT Gdańsk.

List do Klientów – opłaty manipulacyjne II

10.04.2020
W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez DCT Gdańsk przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie historii, celu i zasad naliczania opłaty manipulacyjnej na tym terminalu.

Szczegółowe wyjaśnienie opłaty manipulacyjnej

08.04.2020
DCT rozpowszechnia stanowisko, jakoby opłata manipulacyjna funkcjonowała na rynku od 12 lat w niezmienionym kształcie jako opłata za usługi związane z przeładunkiem na rzecz operatorów intermodalnych.

30.03.2020
Nowa pozycja w Taryfie PCCI – Manipulacja DCT to wynik narzucenia operatorom intermodalnym niezasadnej opłaty przez terminal DCT.

List Zarządu do wszystkich klientów PCC Intermodal SA, z dnia 30.marca 2020 r